ELTA

מחלקת Tech&Law גאה להיות השגרירה הבלעדית בישראל של ארגון הליגל-טק האירופי European Legal Tech Association (ELTA).

נתחיל מההתחלה – מה זה בעצם ELTA?

ארגונים מקצועיים המהווים חלק מ- Eco System הן קהילות מוכרות בעידן המודרני. הארגונים הללו נמצאים בכל תחום מקצועי ומטרתם – לרכז את כל בעלי העניין העוסקים באותה תעשייה תחת קורת גג אחת.

תחום הליגל-טק (Legal Tech) איננו שונה כמובן, ובהקשר זה, הצורך בארגונים מסוג זה אף גדול יותר. הקשר בין אנשי המקצוע השונים המרכיבים את האקו-סיסטם הזה עורכי דין, אנשי טכנולוגיה, משקיעים, רגולטורים וכו׳ – מעולם לא היה הדוק במיוחד ואנו דואגים להדקו.

בשנים האחרונות, עם התעוררותו של תחום הליגל-טק, ארגונים שכאלה אכן קמו. אחד הגדולים שבהם הוא ארגון הליגל-טק העולמי (ILTA), שמגדיר את משימתו כך: ״ILTA מספקת את הסביבה העיקרית לקשרי עמיתים, חינוך וידע קולקטיבי ע״מ למנף את היתרון האסטרטגי של טכנולוגיה במקצוע המשפטי״. בשנים האחרונות הוביל הארגון כנסים, פרסם תכנים מקצועיים רבים ועסק בפעילויות רבות לקידום התעשייה בעולם.

אם כך – מדוע יש צורך בארגון ליגלטק אירופי?

שאלה טובה. לשם כך כדאי אולי לספר בקצרה את סיפור הקמתו של ELTA.

ארגון הליגל-טק האירופי הוקם בשלהי 2016 על ידי ד״ר הריולף ונצלר (Hariolf Wenzler) וטוביאס הינינג (Tobias Heining), מנהל הפיתוח העסקי בסניף הגרמני של המשרד הבינלאומי CMS.

השניים שהחלו להתעניין באופן הולך וגובר בשילוב טכנולוגיות שונות בענף המשפט, חיפשו מסגרת בה יוכלו ללמוד ולצרוך תוכן רלוונטי על התחום, לחלוק ידע ולהחליף תובנות עם אנשי מקצוע אחרים ולקדם בתעשייה שימושים נבונים יותר בטכנולוגיות שונות.

להפתעתם נתגלה כי ארגון הליגל-טק העולמי, וכמוהו גם ארגונים אחרים, אינם רלוונטי למשרדים אירופיים! רוב חברי הארגון העולמי הינם אמריקאים, פעילותו מתקיימת בעיקר בארה״ב, מרבית חברות הטכנולוגיה הפעילות בו מתרכזות בלקוחות מהשוק האמריקאי ובאופן כללי – הארגון לא התעניין במיוחד בנעשה בשווקים המשפטיים שמחוצה לו.

על כן החליטו השניים להקים את ELTA, ארגון ליגל-טק מקצועי שיתרכז ביבשת אירופה (ובסביבתה) ויציע לראשונה 'בית חם' עבור משרדי עו״ד אירופיים שמעוניינים להיחשף לטכנולוגיות משפטיות מתקדמות.

במהלך 2017 החל הארגון לקרום עור וגידים, מהלך ששיאו היה בכנס ארגון הליגל-טק האירופי הראשון ביוני 2017 בברלין, כנס בו גם נציגי המחלקה השתתפו. במקביל, נערכה בכנס ישיבה ראשונית לאיתור ובחירה של 'שגרירי' הארגון בכל סמכות שיפוט. לאור הוואקום שנוצר קודם להקמתו, חוסר במוקדי ידע מקצועיים, הקושי ביצירת בנצ׳מרק על השווקים השונים וכדומה – נעתרנו לבקשת הארגון להיות נציגיו הבלעדיים בישראל.

כגוף אשר חרט על דגלו קידום של טכנולוגיות בתחום המשפט אנו שמחים לקחת חלק בכל יוזמה המבקשת לקדם מטרה חשובה זו.