Your Gateway To Israel's Legal Tech Sector

סיוע לחברות ליגלטק ישראליות

אנו משתמשים בידע הרחב שלנו אודות השוק המשפטי בישראל ומעבר לים, על מנת לעזור לחברות ליגלטק ישראליות להגשים את מטרותיהם ביעילות ובמהירות.

קהילת הליגלטק הישראלית הראשונה

Tech&Law היא קהילת הליגל טק הראשונה בישראל, אשר מביאה יחדיו עורכי-דין לצד מתמחים, אנשי אקדמיה, שותפים במשרדי עו"ד, סטודנטים למשפטים, יזמים ועוד– במטרה להביא לשינוי עולם המשפט כפי שאנו מכירים אותו

הנגשת מוצרי ליגלטק לשוק המקומי

אנו רותמים את בסיס הידע הרחב וההיכרות העמוקה שלנו עם השוק המשפטי בישראל ומעבר לים, על מנת לעזור לחברות ולגופים זרים להנגיש את שירותיהם לשוק הישראלי.

הרשמה לניוזלטר